Swyddi

Ymunwch â’r tîm

Rydyn ni’n edrych am aelod o staff newydd.

  • Swydd llawn amser
  • Hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg
  • Hanfodol bod gennych lefel 3 Gofal Plant

Os hoffech ymgeisio am y swydd, danfonwch eich CV i’w’n cyfeiriad e-bost, info@tyrcymry.org

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close