Datganiad o Werthoedd

Mae’r Cylch yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i:

  • Dderbyn gofal, cariad a pharch
  • Dderbyn sylw a chefnogaeth priodol a fydd yn cwrdd â’i h/anghenion arbennig
  • Fanteisio ar bob cyfle i chwarae
  • Dderbyn arweiniad a fydd yn ei g/alluogi i fod yn aelod cyflawn o’i ch/gymdeithas
  • Gael ei symbylu i’w g/alluogi i ddatblygu i’w ll/lawn botensial
  • Fanteisio ar brofiadau meithrin cyfrwng Cymraeg
  • Gael ei th/drin yn gyfartal beth bynnag fo’i hil, lliw, crefydd, cenedl neu gefndir gymdeithasol

Bydd yn Cylch yn gweithio mewn partneriaeth a rhieni / gwarcheidwaid i hyrwyddo’r gwerthoedd hyn.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close