Gwybodaeth

Croeso i Gylch Meithrin Tŷ’r Cymry! Rydym yn Gylch hapus a chroesawgar sydd wedi ei sefydlu ers 1987.  Rydym yn cael ein harolygu gan Estyn, y CSSIW, a Chyngor Caerdydd ac rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Mudiad Meithrin.


Dyma ychydig o wybodaeth bellach am y Cylch:

Arweinydd – GWAG

Dirprwy Arweinydd – Rhian Harry

Person Cofrestredig – Lowri Bunford-Jones

Cyfarwyddwyr – Steffan Radsma a Lowri Bunford-Jones

Cyfeiriad y Cylch – 11 Gordon Rd, Y Rhath, Caerdydd CF24 3AJ

Rhif ffôn  –  02920 497152  |  Symudol :  07864 575297

Ebostinfo@tyrcymry.org


Cyfleusterau

Mae gan y Cylch gartref parhaol yn Nhy’r Cymry.  Dim ond y Cylch sydd a defnydd o’r llawr gawelod a’r ardd, a’r Cylch sydd yn berchen ar yr holl adnoddau.  Mae gennym ystafell fawr bwrpasol  lle rydym yn ymgynull ar gyfer canu a stori a gwneud gweithgareddau, ystafell llai ar gyfer crefftau, bwyta ffrwyth ac ati, tŷ bach a chegin.  Yn yr ardd mae amrwy o degannau pahaol – tŷ bach twt, llithren, ffram ddringo, pydew tywod, yn ogystal a beiciau, sgwteri ac yn y blaen.  Rydym hefyd yn gwneud defnydd llawn o’r ardd wrth dyfu ffrwythau a llysiau


Parcio

Mae’r rhan fwyaf o barcio ar Gordon Rd wedi ei glustnodi ar gyfer preswylwyr yn unig.  Fodd bynnag mae’r wardeniaid traffig yn ymwybodol bod rhieni yn gollwng eu plant wrth y cylch tua 9am ac yn eu casglu tua 12pm, a hyd yn hyn nid ydym wedi cael unrhyw drafferthion.  Mae modd parcio hefyd ar Richmond Rd, a thrwy drefniant (e.e adeg ein cyngerdd Nadolig) ym maes parcio Capel y Crwys


Y Gymraeg

Cymraeg yw iaith Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry.  Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn yn derbyn y cyfle gorau posib i ddysgu’r iaith wrth chwarae a chanu a mwynhau gyda ffrindiau.  Rydym yn gofyn i chi fel rhieni i annog eich plentyn wrth sicrhau eu bod yn gwylio Cyw ac yn cael y cyfle i edrych ar lyfrau Cymraeg.  Gallwn hefyd argymell gwahanol gyrsiau os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu’r iaith gyda’ch plentyn


Gwybodaeth Bellach

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach mae croeso i chi gysylltu â ni yn y Cylch.  Mae hefyd croeso mawr i chi a’ch plentyn ymweld â’r Cylch neu fynychu sesiwn flasu.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close