Dyfodol Tŷ’r Cymry The Future

Helo Pawb,

Rydyn wedi derbyn sawl cwestiwn am ddyfodol Tŷ’r Cymry a nifer o bobl yn cynnig helpu allan gyda beth bynnag sydd angen wneud. Felly rwyf wedi dewis ysgrifennu atoch i amlinellu ei’n gynllun ar gyfer tyfu’r sefydliad.

Ar ôl ail-strwythuro prisiau rydyn wedi sicrhau ei’n ddyfodol ariannol tan fis Medi 2020. Er mwyn tyfu’r niferoedd nawr ac yn y dyfodol rydyn ni mynd i gyflawni’r canlynol.

Ti a fi

Sefydlu sesiwn Ti a Fi i redeg o Dy’r Cymry naill ai ar brynhawn Mawrth neu Fercher. Rydyn ni ar fin darlunio poster i hysbysebu’r sesiwn

Erbyn diwedd mis Medi rydyn ni’n gobeithio gallu cynnig y sesiwn

Trafnidiaeth 

Dechrau cynnig trafnidiaeth i blant y bore Mynydd Bychan i ddod atom ni yn y prynhawniau.

Mi fydd angen 3ydd aelod o staff dros y cyfnod cinio. Ar hyn o bryd y cynllun yw defnyddio asiant.

Mae angen o leiaf 5 o blant pob prynhawn i ni allu ystyried gwneud. Eto rydyn ni ar fin ddarlunio poster i yrru at Fynydd Bychan i ddosbarthu.

Creu Pwyllgor Rhieni

Tîm bach iawn ydyn ni tu ol i Dŷ’r Cymry ac rydyn wedi bod yn ddiolchgar iawn yn y gorffennol i dderbyn yr help a’r gefnogaeth o rieni a ffrindiau Tŷ’r Cymry.

Bydda sefydlu pwyllgor yn alluogi i chi helpu ni yn ystod Ffair Haf/Gaeaf, yn ystod Dydd Gŵyl Dewi ac ati a helpu gyda chodi arian ac i helpu gyda hysbysebu, dosbarthu posteri ac ati.

Bydd hefyd yn rhoi llaes clir i’r rhieni i allu cynnig adborth i ni amdano’r gwasanaeth a bydden yn cynnal cyfarfodydd pob tymor i siarad am y prosiectau sydd angen cyflawni. Er enghraifft mae Bethan a Rhian eisiau taclusio’r ardd ac felly gallan ni ddod at ei’n gilydd un bore Sadwrn a’i thacluso gyda’n gilydd.

Hysbysebu

Llawer mwy o hysbysebu yn y gymuned. Mae eich help i wneud hyn yn hanfodol a gofynnir a gellir cymryd posteri i’w wneud.

Diolch yn fawr.

Steffan (dros staff Tŷ’r Cymry)


Hello,

We have received a number of enquiries regarding the future of Tŷ’r Cymry, with a few offering a helping hand in whatever needs to be done. I have therefore decided to write to you to outline our road map to success.

After re-structuring the pricing model we have been able to secure the financial stability until September 2020. These are the things we have decided need our immediate attention to begin increasing the number of children.

Ti a Fi

We are hoping to run a Ti a Fi session on either Tuesday or Wednesday afternoon. This will  create a pathway for toddlers to join us when they are old enough and increase our profile in general with families in the city.

A poster is currently being designed and this arrangement will hopefully become operational by the end of September.

Wrap a round from Mynydd Bychan

We will look to provide a wrap a round service from Mynydd Bychan to us for our afternoon session.

We will need three members of staff over this lunch time period which we currently plan to cover with agency staff until a more permanent arrangement can be found.

Again, a poster is being designed which will be sent to the school to be distributed by the end of September.

Establishing a Parents’ Committee

We are a very small team here at Tŷ’r Cymry and have been very fortunate in the past to receive your help and support with all the events and fund-raising activities we have hosted.

By establishing this committee you will be able to help with these events and activities which will benefit the community as a whole.

It will also give you, as the users of the service, a clear voice in the organisation to have your say and help mould the setting into what it should be , a community focused nursery. We will look to meet once at least once a term to discuss upcoming events and projects which need to be completed.

As an example, Bethan and Rhian are very keen to tidy up and develop the garden area. It could be that we have an open morning one Saturday and gets our hands green and sort it out once and for all!

Advertising

A lot more advertising is needed and more of a presence in the surrounding area. We therefore do ask that if you can put up posters in your local community buildings or areas to further expose Cardiff to our lovely setting.

Please do get in touch if you would like to be involved, we will update you with these projects and all the successes we experience.

Thank you,

Steffan (On behalf of the staff)

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close