Tymor Newydd / New Term 2019-20

Helo!

Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau’r Haf ac yn barod i ddychwelyd nol i ddysgu a datblygu.

Rydyn ni  wedi newid y pethau isod i symleiddio’r ffioedd ac i sicrhau dyfodol ariannol y busnes. Gweler y tudalen hon am y manylion.

Gofynnaf i rieni i gasglu eu plant yn brydlon am 12:45 os yw’r plant yn gorffen gyda ni pryd hynny.

Rydyn ni hefyd eisiau sefydlu pwyllgor rhieni i helpu’r staff yn ystod dyddiau arbennig ac i gynnig adborth rheolaidd i wella’r profiad o fynychu’r sefydliad. Os oes gennych ddiddordeb , gadewch i Bethan i wybod neu danfon e-bost i info@tyrcymry.org.

Diolch a gweld chi cyn bo hir!


Hello!

I hope you have enjoyed the Summer holidays and are ready to return to learn and develop.

We have made the changes, noted below, to simplify the pricing structure and to secure the financial future for the organisation. See this page for more details.

We ask that parents collect their children promptly at 12:45 if they end their day with us at that time.

We are also hoping to establish a a parents’ committee to help the staff during special events and to give regular feedback to improve the whole experience of attending the setting. If you have interest in joining, please let Bethan know or send an e-mail to info@tyrcymry.org.

Thank you and see you soon!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close