Newyddion Rhagfyr 2016 / Newsletter December 2016

Tŷ’r Cymry
Rhagfyr 2016

Firstly, a big thank you to everybody that came along, donated and helped at our Winter Fair last month. We managed to raise £100 which will all be spent on resources for the children.

Additional afternoon sessions:
As of January we will be open on all day Thursday as well as all day Monday and Wednesday. If you require a space on Thursday, please could you let us know asap.

Dates for the Diary:
December 7th Sherman Theatre, 1.30pm
Please bring your child to Cylch as usual. We will travel by mini bus to the Sherman and will walk back to Ty’r Cymry. If you prefer to drop off / collect from the Sherman, please let us know.

Cylch Christmas shows on Tuesday 13 and Thursday 15 December @ 11.30am
A wonderful opportunity to see your child performing in the Cylch Nativity. Following the show there will be refreshments and cake – please stay if you can.
*please note, that on the mornings of the show you are able to park in Capel Y Crwys car park.

Friday December 16th
Cylch Christmas Party – All children are invited to our party. Please could everyone bring a food contribution. Thank you.

Tuesday January 3rd
New term begins!

Lastly, if you are happy to provide your email address we will be able to contact you directly with any news / information. Please forward your details and any comments / suggestions to
info@tyrcymry.org or lowrimereridjones@hotmail.com

Thank you for your support & Nadolig Llawen!
Tŷ’R CYMRY
RHAGFYR 2016

Yn gyntaf, diolch i bawb a’n cefnogodd trwy roi nwyddau, gwirfoddoli, a mynychu ein Ffair Gaeaf fis diwethaf. Codwyd £100, bydd yn cael ei wario ar adnoddau newydd i’r plant.

Sesiynau prynhawn ychwanegol:
Yn dechrau ym mis Ionawr byddwn ar agor trwy’r dydd ar ddydd Iau (yn ogystal â dydd Llun a Mercher). Os hoffech sesiwn ychwanegol ar ddydd Iau, rhowch wybod.

Nodyn i’ch dyddiadur:
Rhagfyr 7fed Theatr Y Sherman, 1.30pm
Dewch a’ch plant i’r Cylch fel arfer. Byddwn yn mynd i’r theatre yn y bws mini ac yn cerdded nôl i’r Cylch ar ôl y perfformiad. Os hoffech ollwng / casglu eich plentyn o’r Sherman, rhowch wybod.

Dydd Mawrth Rhagfyr 13eg a Dydd Iau Rhagfyr 15fed am 11.30am – Sioe Nadolig y Cylch
Dyma gyfle gwych i weld eich plentyn yn perfformio’r holl ganeuon maent wedi dysgu dros y tymor hwn. Yn dilyn y sioe bydd paned a theisen ar gael i bawb – dewch yn llu!
*Mae croeso i chi barcio ym maes Parcio Capel Y Crwys ar fore’r sioe.

Dydd Gwener Rhagfyr 16eg
Bydd parti i holl blant y cylch ar y bore hwn. A wnaiff pawb ddod â chyfraniad o fwyd os gwelwch yn dda.

Dydd Mawrth Ionawr 3ydd
Tymor yn ail-ddechrau.

Yn olaf, os ydych yn hapus i roi eich cyfeiriad ebost, bydd modd cysylltu â chi’n unionhyrchol gyda unrhyw newyddion / gwybodaeth. Anfonwch eich manylion ac unrhyw sylwadau / syniadau at info@tyrcymry.org neu lowrimereridjones@hotmail.com

Diolch am eich cefnogaeth.

Nadolig Llawen!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close