Newyddion Medi 2016

CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY
MEDI 2016

Croeso i Dymor yr Hydref yn Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry, a chroeso arbennig I’n teuluoedd newydd. Roedd yr haf yn un prysur iawn wrth i ni dacluso a chael trefn ar bob dim cyn i ni gael y llawr newydd yn y prif ystafell. Mae’r tu fewn a’r tu allan yn edrych yn hyfryd erbyn hyn ac rydym yn barod at dymor newydd yn llawn hwyl, antur a dysgu.

• Rydym wedi cofresrtu i fod ar agor o 8.30am hyd 4.30pm. Ar hyn o bryd mae llawer o lefydd gwag ar gael yn y prynhawn, felly rydym ond ar agor trwy’r dydd ar ddydd Llun a Mercher. Rhaid cael o leiaf pedwar plentyn i redeg sesiwn, ond y gobaith yw y byddwn yn gallu agor trwy’r dydd o ddydd Llun – ddydd Iau erbyn y flwyddyn newydd.
• Bws mini – Mae trefniadau’r newydd gyda’r bws mini I Ysgol Mynydd Bychan yn gweithio yn dda ac mae’r plant wrth eu bodd gyda’u trafnidiaeth newydd!
• Teithiau tu allan i’r Cylch – y tymor hwn rydym yn gobeithio ymweld â rhai o’r atyniadau lleol e.e Yr Amgueddfa, Y Llyfrgell Ganolog a Gerddi Plasnewydd. Cyn mynd â’r plant allan byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen ganiatad.

Dyma ychydig o wybodaeth am weithgareddu Tŷ’r Cymry dros y misoedd nesaf:

Dydd Llun Hydref 24ain – Dydd Gwener 28ain – Hanner Tymor

Dydd Llun Hydref 31ain – Hwyl Calan Gaeaf yn Tŷ’r Cymry. Croeso i bob plentyn ddod mewn gwisg ffansi.

Dydd Sadwrn Tachwedd 12fed, 10-12pm – Ffair Gaeaf yn Tŷ’r Cymry. Cynnyrch cartref, crefftau , llyfrau, cacennau a phaned.

Dydd Iau Rhagfyr 8fed (11 am) – Taith i’r Sherman i weld Dillad Newydd yr Ymerawdwr. Croeso I bob plenty ddod (a rhieni, os dymunwch). Pris y tocynnau yw £6.00 – a wnewch chi ddanfon eich arian i’r Cylch erbyn dydd Gwener Medi 30ain.

Dydd Mawrth Rhagfyr 13eg a Dydd Iau Rhagfyr 15fed, 11.30am – SIOE NADOLIG (gyda paned i ddilyn)

Dydd Gwener Rhagfyr 16eg – Parti Nadolig i’r plant

Rhagfyr 16eg – Diwedd y tymor

Edrychwch ar ein gwefan tyrcymry.org ac ar ein tudalen Facebook am wybodaeth bellach. Cofiwch, os oes gennych unrhyw gwestiynau croeso i chi gysylltu â ni ar unrhyw adeg naill ai drwy ffonio’r Cylch ar 02920 497152 neu tu allan i oriau ar 07740 465875.

Diolch am eich holl gefnogaeth,

Lowri Bunford-Jones / Steffan Radsma
Tŷ’r Cymry CBC

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close