Newyddion Gorffennaf 2016

Ffair Haf & Tafwyl:
Diolch yn fawr iawn am eich cwmni y ein ffair haf ac yn Tafwyl. Rydym yn ffodus dros ben yn Ty’r Cymry i gael teuluoedd a ffrindiau hyfryd sydd mor barod bob amser i’n cefnogi ni a’r plant.

Taith haf Ty’r Cymry:
Dyma’r trefniadau ar gyfer dydd Mercher yma, Gorffennaf 6ed –
Os ydych yn bwriadu teithio gyda ni ar y tren byddwn yn cwrdd yng ngorsaf Cathays am 9.45am. Mae’r tren i Ynys Y Barri yn gadael y platfform ochor Senghenydd Rd am 10.01am. Mae’r siwrne yn cymryd tua hanner awr felly byddwn ni ar y traeth erbyn tus 10.40am. Fel arfer rydym yn aros tan tua 3pm ond wrth gwrs mae croeso i chi wneud eich trefniadau eich hun. Nodwch os gwelwch yn dda bod y cylch ar gau ar ddydd Mercher gan y bydd yr holl staff ar y trip. Mae angen i rieni ddod gyda eu plentyn / plant gan ei bod yn rhy anodd i’r staff ofalu am y plant i gyd ar draeth prysur. Croeso mawr i frodyr, chwiorydd, mamgu (ac unrhyw deulu / ffrind arall!) i ymuno a ni.
Os ydych yn gyrru i Ynys Y Barri dylech fedru dod o hyd i ni yn eithaf hawdd ar y traeth, ond os oes problem ffoniwch ffon y Cylch.

Trefniadau’r haf & mis Medi:
Sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod wedi rhoi gwybod i’r staff pa sesiynau yr hoffech eu cael yn ystod yr haf (Gorffennaf 21-Awst 5ed). Rhaid i ni gael y niferoedd terfynol erbyn dydd Gwener er mwyn cadarnhau trefniadau staffio.
Byddem yn ddiolchgar hefyd i gael gwybod pa sesiynau yr hoffech eu cael ym mis Medi. Nodwch os gwelwch yn dda pun ai yr hoffech foreuau, brynhawniau neu drwy’r dydd. Eleni rydym yn gobeithio cynnig gwasanaeth cludo plant lawr i Ty’r Cymry o sesiwn Meithrin y bore Ysgol Mynydd Bychan yn ogystal a’r gwasanaeth presennol o gludo plant lan i sesiwn prynhawn.

Noson Rieni:
Nos Iau Gorffennaf 14eg, 4pm-6pm. Bydd yr holl staff ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. BYdd hefyd gyflei weld gwaith eich plant a derbyn eu hadroddiad. Os nad ydych yn gallu mynychu nos Iau nesa mae croeso i chi wneud apwyntiad ar gyda aelod o staff adeg sy’n gyfleus i chi.

Parti diwedd tymor:
Yn ol yr arfer byddwn yn cael parti ar ddiwrnod ola’r tymor (dydd Mecher 20fed). Croeso mawr i rieni ac i blant sydd ddim fel arfer yn mynychu ar fore Mercher. Dewch erbyn 11.30am, os gwelwch yn dda. Bydd bwyd parti a chyfle i ddweud ffarwel fawr i’r plant hynny sydd yn ein gadael er mwyn dechrau yn yr ysgol fawr yn mis Medi.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close