Newyddion Ionawr 2016

Annwyl Bawb,

 

Blwyddyn Newydd Dda a chroeso i Dymor Y Gwanwyn!

 

Yn gyntaf diolch i bawb am gefnogi’r Cylch y tymor diwethaf. Hyfryd oedd cael eich cwmniyn y Ffair Gaeaf, ar ein taith i’r Sherman, yn y sioeau Nadolig ac yn ein parti. Diolch yn arbennig i Rhian, Katherine ac Emily am eu holl waith caled wrth bartoi’r plant ar gyfer y sioe Nadolig. Dw i’n siwr eich bod yn cytuno ei fod yn llwyddiant mawr.

 

  • Y thema ar gyfer y tymor hwn yw ‘Pobol sy’n ein helpu’.

Os ydych yn adnabod rhywun a fyddai’n hapus i ddod i siarad â’r plant e.e dyn tân neu nyrs, rhowch wybod i Rhian.

  • Ti a Fi – Bydd ein grwp i fabanod / plant bach yn ail-ddechrau ddydd Mercher (13eg). Y tymor hwn byddwn yn cwrdd yn Cardiff MADE, 41 Lochaber St, CF24 3LS, 02920 473373 – lleoliad cynnes a chroesawgar gyda café gwych! Bydd canu ac amser stori rhwng 1-2 ac wedyn cyfle am baned a chacen! Croeso cynnes iawn i bawb.
  • Yn ôl yr arfer bydd cyngerdd Gwyl Ddewi yn y Cylch eto eleni. Yn dilyn y cyngerdd bydd te a pice ar y maen / bara brith. Byddwn yn cadarnhau’r manylion yn yr wythnosau nesaf.

 

 

Happy New Year and welcome to the Spring Term!

 

Firstly, many thanks for supporting Cylch last term by coming along to our Winter Fair, the Sherman Theatre, the Christmas concert and party.

A special thanks to Rhian, Katherine and Emily for all their hard work in preparing the children for the Christmas concert. I’m sure you’ll agree that it was a great success.

 

  • The theme for the term is ‘People who help us’. If you know of anyone who would be happy to speak to the children e.g a fireman or a nurse, please let Rhian know.
  • Ti a Fi – our baby / toddler group re-starts this Wednesday (13th) @1pm for singing and storytime. This term we are having a change and will be meeting at Cardiff MADE, 41 Lochaber St, CF24 3LS, 02920 473373. MADE is a warm and welcoming venue with a wonderful café serving the best coffee and cake (as well as sandwiches, soup etc) in Roath. Please tell your friends – all welcome.
  • As usual there will be a St David’s Day concert in Cylch. Following the concert there will be tea and welsh cakes / bara brith. We will confirm the details over the next couple of weeks. Remember to check out Facebook page.

 

Diolch yn fawr,

Lowri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close