Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry IONAWR 2015

Annwyl Rieni, plant_mewn_cylch

Blwyddyn Newydd Dda a chroeso arbennig i blant a rhieni newydd sydd yn ymuno a ni am y tro cyntaf.

Arweinydd newydd:

Fel y gwyddoch bydd Rhian Harry, Arweinydd newydd Cylch Meithrin Ty’r Cymry yn dechrau yn ei swydd ar ddydd Llun Ionawr 19eg. Bydd trefniadau dydd i ddydd y Cylch yn parhau fel ag y maent gyda Katharine yn ddirprwy Arweinydd ac Emily yn Gynorthwydd. Os hoffech drafod unrhyw agwedd o waith y Cylch mae croeso i chi drefnu cyfarfod a Rhian, neu i siarad gyda Catrin neu Lowri. Mae Rhian yn awyddus iawn i ddod i’ch nabod felly am y pythefnos nesaf mae gwahoddiad i bawb i ddod am baned a chacen yn ystod Ti a Fi ar brynhawn Mercher 1-3pm.

Clwb Brecwast:

Rydym yn awyddus i ddecharu’r Clwb Brecwast yn syth ar ol hanner tymor. Os ydych am sicrhau lle i’ch plentyn a wnewch chi roi gwybod cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda.

Dydd Gwyl Dewi:

Eleni byddwn yn dathlu Dydd Gwyl Dewi ar Fawrth 1af yn Cardiff Made, 41 Lochaber St, Y Rhath. Bydd cinio arbennig ar ein cyfer – Cawl, bara cartref a chaws lleol, picer ar y maen a Bara Brith. Yn ogystal bydd gweitgareddau i gadw’r plant yn hapus! Mae croeso cynnes i bawb ond cofiwch taw lle i nifer cyfyngedig sydd, felly y cyntaf i’r felin!

Ymweliad Llyfrgellydd a’r Cylch:

Bydd Llyfrgellydd Y Plant, Llyfrgell Pen-Y-Lan yn ymweld a’r Cylch dydd Gwener nesa (23 Ionawr) i adrodd straeon a gwenud gweithgaredau. Dw i’n siwr bydd y plant wrth eu bodd!

Thema’r Hanner Tymor:

Y thema fydd ‘Anifeiliaid’.

Diolch fel arfer am eich holl gymorth a chydweithrediad.

Lowri Bunford-Jones – Cadeirydd

Catrin Oliver-Thomas – Ysgrifenydd

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close