Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry Rhagfyr 2014

 Firstly, a big thank you to everybody that came along, donated and helped at our Winter Fair on November 15th. We managed to raise a brilliant £270 which will all be spent on resources for the children.

 

Dates for the Diary:

 

December 11thSherman Theatre

Please bring your child to Cylch as usual, but collect from the Sherman Theatre.

 

Cylch Christmas shows on Tuesday 16 and Thursday 18 December @ 11.30am

A wonderful opportunity to see your child performing in the Cylch Nativity. There will be tickets for sale at the bargain price of £2.00. As space is limited, we are only able to provide parents with 2 tickets per performance. Also, following the show there will be refreshments and cake – please stay if you can. We will also be drawing our Christmas raffle which this year includes some great prizes. Tickets are £1.00 per strip and are for sale now!

*please note, that on the mornings of the show you are able to park in Capel Y Crwys car park.

Lastly, if you are happy to provide your email address we will be able to contact you directly with any news / information. Please forward your details and any comments / suggestions totyrcymry.cylch@gmail.com

Nadolig LLawen!

 

Committee

Cylch Meithrin Ty’r Cymry

 

 

 

 

 

Yn gyntaf, diolch i bawb a’n cefnogodd trwy roi nwyddau, gwirfoddoli, a mynychu ein Ffair Gaeaf ar Dachwedd 15fed. Codwyd y swm anhyoel – £270, bydd yn cael ei wario ar adnoddau newydd i’r plant.

 

Nodyn i’ch dyddiadur:

 

Rhagfyr 11eg Theatr Y Sherman

Dewch a’ch plant i’r Cylch fel arfer ond bydd angen eu casglu o’r Sherman.

 

Dydd Mawrth Rhagfyr 16 a Dydd Iau Rhagfyr 18 am 11.30am – Sioe Nadolig y Cylch

Dyma gyfle gwych i weld eich plentyn yn cymryd rhan yn hanes Y Geni. Byddwn yn gwerthu tocynnau am £2.50 yr un. Nodwch, y gallwn ond sicrhau dau docyn yr un ar gyfer bob perfformiad oherwydd cyfyngiadau niferoedd. Hefyd yn dilyn y sioe bydd paned a theisen ar gael i bawb – dewch yn llu! Byddwn hefyd yn tynnu ein raffl Nadolig – eleni mae gwobrau arbennig i’w cael. Mae’r tocynnau yn costio £1 am 4 ac maent ar werth nawr!

*Mae croeso i chi barcio ym maes Parcio Capel Y Crwys ar fore’r sioe.

 

Yn olaf, os ydych yn hapus i roi eich cyfeiriad ebost, bydd modd cysylltu â chi’n unionhyrchol gyda unrhyw newyddion / gwybodaeth. Anfonwch eich manylion ac unrhyw sylwadau / syniadau at tyrcymry.cylch@gmail.com

 

Diolch am eich cefnogaeth.

 

Nadolig Llawen!

 

Pwyllgor Cylch Meithrin Ty’r Cymry

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close