CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY – Medi 2014

Croeso i Dymor yr Hydref yn Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry. Dyma ychydig o wybodaeth am weithgareddau’r Cylch dros y misoedd nesaf:

Hydref 16eg 7.30pm – Noson gymdeithasol yn Cant a Mil Vintage, 100 Witchurch Rd. Caws, gwin, paned a chacen. Croeso cynnes i bawb!

Hydref 24ain – Hwyl Calan Gaeaf yn y Cylch. Croeso i bob plentyn ddod mewn gwisg ffansi.

Hydref 27ain – HannerTymor

Tachwedd 15fed, 10-1pm – Ffair Gaeaf yn y Cylch. Cynnyrch cartref, crefftau , llyfrau, cacennau a phaned.

Rhagfyr 11eg – Taith i’r Sherman i weld Yr Hwyaden Fach Hyll. Pris y tocynnau yw £8.00 – a wnewch chi ddanfon eich arian i’r Cylch erbynMedi 19eg.

Dydd Mawrth Rhagfyr 16eg a Dydd Iau Rhagfyr 18fed, 11.30am – SIOE NADOLIG

Dydd Gwener Rhagfyr 19eg – Parti Nadolig i’r plant

Rhagfyr 19eg – Diwedd y tymor

Bob prynhawn Mercher 1pm-3pm. TI A FI. Mae Ti a Fi yn addas i fabis a phlant hyd at 5 oed. Croeso mawr i bawb.

Hydref 5ed – Hanner Marathon Caerdydd. Mae tad Gwen ac Anni, yn garedig iawn wedi enwebu Cylch Meithrin Ty’r Cymry fel yr elusen bydd yn ei chefnogi wrth redeg marathon Caerdydd. Os gallwch ei noddi a’i gefnogi ar y diwrnod mawr byddem yn ddiolchgar iawn!

THEMA Y TYMOR – Mae angen i bob plentyn ddod a llun o’r teulu i’r Cylch erbyn Medi 15fed.

HEN GARDIAU PENBLWYDD – wnewch chi ddod ag unrhyw hen gardiau i’r Cylch os gwelwch yn dda.

AELODAU NEWYDD I’R PWYLLGOR

Rydym yn awyddus iawn i gael rhagor o aelodau i’r Pwyllgor. Os gallwch helpu mewn unrhyw ffordd, rhowch wybod os gwelwch yn dda.

 

Diolch am eich holl gefnogaeth,

Pwyllgor Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close