Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry – Haf 2014

plant_mewn_cylch

Mae wedi bod yn flwyddyn brysur arall yn y Cylch. Diolch yn fawr iawn i Katharine ac Emily am eu holl waith called, a llongyfarchiadau mawr i Emily ar gyflawni ei blwyddyn gyntaf fel arweinydd!

 

MEDI 2014

Unwaith eto eleni byddwn yn cynnig gwasanaeth cludo plant i ysgol Mynydd Bychan. Bydd eich plentyn yn mynychu’r Cylch yn y bore, aros i gael cinio ac wedyn yn cael ei gludo/chludo mewn tacsi i’r ysgol ar gyfer sesiwn y prynhawn. Bydd aelod o staff yn teithio gyda’r plant i’r ysgol a byddwn yn defnyddio cwmni tacsi Capital. Os oes diddordeb gennych, a wnewch chi roi eich enw i Emily / Katharine cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda.

 

FFIOEDD

9am-12pm – £10 y bore

Clwb cinio – £2.50

Sesiwn yn y Cylch, clwb cinio a hebrwng i Mynydd Bychan – £15 y bore.

Gofynwn i rieni plant sydd yn cael eu harianu drwy’r Cyngor i gyfrannu £1.50 y bore.

Mae modd talu yn wythnosol neu yn fisol, ond rhaid talu ffioedd un mis cyn dechrau mis newydd. Cofiwch hefyd ein bod yn derbyn talebau gofal plant sydd ar gael trwy eich gweithle.

 

TI A FI / GWIRFODDOLWYR

Rydym yn gobeithio cynyddu’r niferoedd sy’n mynychu ein grwp Ti a Fi. Mae Ti a Fi yn cael ei gynnal bob prynhawn Mercher rhwg 1pm-3pm ac mae’n ffordd gwych i gyflwyno rhieni i’r Cylch. Fodd bynnag, os bydd mwy yn mynychu, yna bydd angen cymorth gan wirfoddolwyr. Os ydych yn hapus i helpu o bryd i’w gilydd gyda gwneud paned, tacluso ac ati byddem yn ddiolchgar iawn. A wnewch chi roi eich enw i Katharine / Emily os gwelwch yn dda. Yn ogystal mae angen gwirfoddolwyr arnom i wneud gwaith cynal a chadw yn y Cylch – os gallwch rhoi o’ch hamser byddem yn ddiolchgar iawn.

 

AELODAU NEWYDD I’R PWYLLGOR

Rydym yn awyddus iawn i gael rhagor o aelodau i’r Pwyllgor. Os gallwch helpu mewn unrhyw ffordd, rhowch wybod os gwelwch yn dda.

 

DYDDIADAU PWYSIG

Mis Medi – Cyfarfod Pwyllgor / Noson yn Cant a Mil, Whitchurch Rd – caws, gwin, cacen a llyfrau Cymraeg!

Mis Hydref – Ffair Hydref yn y Cylch

Mis Tachwedd – Noson yn COOK, Wellield Rd

Mis Rhagfyr – Cyngerdd Nadolig, parti Nadolig.

 

Cofiwch – Bydd y tymor yn ail ddechrau ar ddydd Mawrth Medi 2il.

Edrychwch ar ein gwefan am fanylion pellach: cylchmeithrintyrcymry.org

 

Diolch am eich holl gefnogaeth – mwynhewch yr haf!

Pwyllgor Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close