pwyllgor CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY committee

Roedd yr hanner tymor diwethaf yn un prysur iawn yn y Cylch.  Un o’r themau oeplant_mewn_cylchdd ‘Dathliadau’, a gwnaethom fwynhau dydd Santes Dwynwen, dydd Sant Folant,  Dydd Gwyl Dewi a dydd Mawrth Ynyd.  Roedd y plant wrth eu boddau a dw i’n siwr i bawb fwynhau y cyngerdd Gwyl Ddewi.  Diolch i bawb am aros i fwynhau paned a theisen.  Diolch hefyd i Katharine ac Emily am eu gwaith caled wrth baratoi’r plant ar gyfer y cyngerdd.

Fel rhan o thema’r tymor hwn byddwn yn ymweld â’r fferm yn Sain Ffagan.  Dyddiad yr ymweliad bydd Dydd Iau Ebrill 3ydd.  Byddwn yn cyfarfod wrth y brif fynedfa am 10am, ac os bydd y tywydd yn ffafriol, byddwn yn aros yn Sain Ffagan i gael picnic amser cinio.  Bydd angen i rieni aros gyda’u plant trwy gydol y bore.  Gobeithio y gallwch ddod!

Cofiwch roi gwybod i’ch teuluoedd a’ch ffrindiau am ein Pati Pasg Ddydd sadwrn Ebrill 5ed 10-hanner dydd.  Bydd yn gyfle gwych i godi ychydig o arian tuag at waith y Cylch.  Bydd paentio wyneb, helfa wyau pasg, a digonedd o ddanteition melys!

Cyfeiriad ebost – Er mwyn hwyluso gwaith gweinyddol y Cylch, byddwn yn gwneud mwy o ddefnydd o’n gwefan newydd. O hyn ymlaen bydd pob cylchlythyr ac unrhyw hys-bys arall yn cael ei osod ar y wefan.  Cofiwch roi eich cyfeiriad ebost er mwyn i chi gael derbyn negeseuon ynglŷn â gwybodaeth newydd.

Cais am help! – Mae angen gwirfoddolwyr unwaith eto y tymor nesaf i helpu gyda glanhau’r cylch.  Dim ond awr o’ch amser sydd ei angen, a gallwch wneud y glanhau yn ystod oriau Cylch. Diolch yn fawr!

The last half term was a very busy one in Cylch.  One of the themes was ‘Celebrations’.  We enjoyed Dydd Santes Dwynwen, Valentine’s Day, St David’s Day, and Shrove Tuesday.  The children have had a great time, and I’m sure that you all enjoyed the St David’s day Concert.  Thank you to everyone for staying for tea and cakes.  Thank you also to Katharine and Emily for all their hard work in preparing the children for the concert.

As part of this term’s theme we will be visiting the farm at St Fagans on Thursday April 3rd.  We will meet at the main entrance at 10am, and weather permitting, will stay at St Fagans for a picnic lunch.  Parents will need to stay with their children throughout the morning.  We look forward to seeing you there!

Please remember to tell your friends and family about our Easter Coffee Morning on Saturday April 5th 10-12noon.  It will be a brilliant opportunity to raise some much needed funds for Cylch.  There will be an Easter egg hunt, face painting, and some very tempting cakes!

Email address – please could you provide us with your email address asap.  In order to facilitate the administrative work at Cylch, we will be making more use of our new website.  From now on you will receive an email alert when newsletters and announcements are posted on the website.

Request for help! – Next term again we will need volunteers to help with the cleaning at Cylch.  We only need an hour of your time, and the cleaning can be done during Cylch opening hours.  Thank you!

Y GYMRAEG – Please could we ask you to encourage your children to practice their Welsh as much as possible.  CYW on S4C is an excellent resource for children who attend Welsh medium education.  Also, please see the Menter Caerdydd website for listings of Welsh Language extra-curricular activities.    

Please remember, if you would like to get involved with the committee, or if you have any fund-raising suggestions, please let us know.

Lowri Bunford-Jones (Committee Chair) 07740 465875 / mrsbunfordjones@gmail.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close