Newsletter Pasg 2013

CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY 

Mae’r hanner tymor diwethaf wedi bod yn un prysur iawn yn y Cylch.  Y thema oedd ‘Dathliadau’, a rydym wedi mwynhau dydd Sant Folant, Dydd Gwyl Dewi, Sul y Mamau, a diwrnod Trwyn Coch.  Mae’r plant wedi bod wrth eu boddau a dw i’n siwr i bawb fwynhau y cyngerdd Gwyl Ddewi.  Diolch i bawb am aros i fwynhau paned a theisen – codwyd £40 i’r Cylch.  Diolch hefyd i Jan, Katharine ac Emily am eu gwaith caled wrth baratoi’r plant ar gyfer y cyngerdd.parti_te

 

Y thema ar gyfer y tymor nesaf bydd ‘Anifeiliaid y Fferm’.  Fel rhan o’r thema byddwn yn ymweld â’r fferm yn Sain Ffagan.  Dyddiad yr ymweliad bydd Dydd Mercher 8fed Mai.  Byddwn yn cyfarfod wrth y brif fynedfa am 10am, ac os bydd y tywydd yn ffafriol, byddwn yn aros yn Sain FFagan i gael picnic amser cinio.  Gobeithio y gallwch ddod!

 

Cais am help! – Mae angen gwirfoddolwyr unwaith eto y tymor nesaf i lanhau’r cylch yn wythnosol.  Dim ond awr o’ch amser sydd ei angen, a gallwch wneud y glanhau yn ystod oriau Cylch. Bydd rota newydd yn cael ei osod ar y drws. Diolch!

Cofiwch, os hoffech helpu’r pwyllgor mewn unrhyw ffordd, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut y gallwn godi arian i’r Cylch, rhowch wybod!

 

Yn olaf, ac yn bennaf, mae Jan wedi rhoi gwybod i’r pwyllgor ei bod wedi penderfynu ymddeol yr haf hwn.  Mae Jan wedi gweithio’n ddi-flino ar hyd y blynyddoedd dros Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry.  Diolch iddi, y mae cenhedlaeth o blant a phobl ifanc Caerdydd wedi cel y dechrau gorau posib i’w haddysg, a nawr yn medru’r Gymraeg.  Diwrnod olaf Jan yn y Cylch fydd Mehefin 14eg, a bydd cyfle i ffarwelio yn iawn â hi cyn hynny.

 

The last half term has been a very busy one in Cylch.  The theme was ‘Celebrations’.  We have enjoyed Valentine’s Day, St David’s Day, Mothers Day, and Comic Relief.  The children have had a great time, and I’m sure that you all enjoyed the St David’s day Concert.  Thank you to everyone for staying for tea and cakes – we raised £40 for Cylch.  Thank you also to Jan, Katharine and Emily for all their hard work in preparing the children for the concert.

 

Next term’s theme will be ‘Farm Animals’ and as part of the theme we will be visiting the farm at St Fagans on Wednesday 8th May.  We will meet at the main entrance at 10am, and weather permitting, will stay at St Fagans for a picnic lunch.

 

Request for help! – Next term again we will need volunteers to help clean Cylch on a weekly basis.  We only need an hour of your time, and the cleaning can be done during Cylch opening hours.  Also please remember, if you would like to get involved with the committee, or if you have any fund-raising suggestions, please get in touch!

 

Lastly, but most importantly, Jan has informed the committee of her decision to retire this summer.  Over the years Jan has worked tirelessly for Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry.  Thanks to her care and dedication there is now a generation of children and young adults who have had the best possible start to their education and are fluent Welsh speakers.  Jan’s last day in Cylch will be June 14th, and there will be an opportunity to wish her all the best and say a proper goodbye before then.    

 

Diolch yn fawr, a Pasg Hapus – Pwyllgor Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

ROTA GLANHAU’R CYLCH    CYLCH CLEANING ROTA

 

 

Please note when you are available

 

Wythnos yn dechrau / week beginning:

 

 

Ionawr / January 28:

 

 

Chwefror / February 4:

 

 

Chwefror / February 11:    Hanner Tymor / Half Term

 

 

Chwefror / February 18:

 

 

Chwefror / February 25:

 

 

Mawrth / March 4:

 

 

Mawrth / March 11:

 

 

Mawrth / March 18:

 

 

Mawrth / March 25:          Y Pasg / Easter

 

 

 

CYLCH MEITHRIN TŶ’R CYMRY 

Mae’r hanner tymor diwethaf wedi bod yn un prysur iawn yn y Cylch.  Y thema oedd ‘Dathliadau’, a rydym wedi mwynhau dydd Sant Folant, Dydd Gwyl Dewi, Sul y Mamau, a diwrnod Trwyn Coch.  Mae’r plant wedi bod wrth eu boddau a dw i’n siwr i bawb fwynhau y cyngerdd Gwyl Ddewi.  Diolch i bawb am aros i fwynhau paned a theisen – codwyd £40 i’r Cylch.  Diolch hefyd i Jan, Katharine ac Emily am eu gwaith caled wrth baratoi’r plant ar gyfer y cyngerdd.

 

Y thema ar gyfer y tymor nesaf bydd ‘Anifeiliaid y Fferm’.  Fel rhan o’r thema byddwn yn ymweld â’r fferm yn Sain Ffagan.  Dyddiad yr ymweliad bydd Dydd Mercher 8fed Mai.  Byddwn yn cyfarfod wrth y brif fynedfa am 10am, ac os bydd y tywydd yn ffafriol, byddwn yn aros yn Sain FFagan i gael picnic amser cinio.  Gobeithio y gallwch ddod!

 

Cais am help! – Mae angen gwirfoddolwyr unwaith eto y tymor nesaf i lanhau’r cylch yn wythnosol.  Dim ond awr o’ch amser sydd ei angen, a gallwch wneud y glanhau yn ystod oriau Cylch. Bydd rota newydd yn cael ei osod ar y drws. Diolch!

Cofiwch, os hoffech helpu’r pwyllgor mewn unrhyw ffordd, neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut y gallwn godi arian i’r Cylch, rhowch wybod!

 

Yn olaf, ac yn bennaf, mae Jan wedi rhoi gwybod i’r pwyllgor ei bod wedi penderfynu ymddeol yr haf hwn.  Mae Jan wedi gweithio’n ddi-flino ar hyd y blynyddoedd dros Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry.  Diolch iddi, y mae cenhedlaeth o blant a phobl ifanc Caerdydd wedi cel y dechrau gorau posib i’w haddysg, a nawr yn medru’r Gymraeg.  Diwrnod olaf Jan yn y Cylch fydd Mehefin 14eg, a bydd cyfle i ffarwelio yn iawn â hi cyn hynny.

 

The last half term has been a very busy one in Cylch.  The theme was ‘Celebrations’.  We have enjoyed Valentine’s Day, St David’s Day, Mothers Day, and Comic Relief.  The children have had a great time, and I’m sure that you all enjoyed the St David’s day Concert.  Thank you to everyone for staying for tea and cakes – we raised £40 for Cylch.  Thank you also to Jan, Katharine and Emily for all their hard work in preparing the children for the concert.

 

Next term’s theme will be ‘Farm Animals’ and as part of the theme we will be visiting the farm at St Fagans on Wednesday 8th May.  We will meet at the main entrance at 10am, and weather permitting, will stay at St Fagans for a picnic lunch.

 

Request for help! – Next term again we will need volunteers to help clean Cylch on a weekly basis.  We only need an hour of your time, and the cleaning can be done during Cylch opening hours.  Also please remember, if you would like to get involved with the committee, or if you have any fund-raising suggestions, please get in touch!

 

Lastly, but most importantly, Jan has informed the committee of her decision to retire this summer.  Over the years Jan has worked tirelessly for Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry.  Thanks to her care and dedication there is now a generation of children and young adults who have had the best possible start to their education and are fluent Welsh speakers.  Jan’s last day in Cylch will be June 14th, and there will be an opportunity to wish her all the best and say a proper goodbye before then.    

 

Diolch yn fawr, a Pasg Hapus – Pwyllgor Cylch Meithrin Tŷ’r Cymry

ROTA GLANHAU’R CYLCH    CYLCH CLEANING ROTA

 

 

Please note when you are available

 

Wythnos yn dechrau / week beginning:

 

 

Ionawr / January 28:

 

 

Chwefror / February 4:

 

 

Chwefror / February 11:    Hanner Tymor / Half Term

 

 

Chwefror / February 18:

 

 

Chwefror / February 25:

 

 

Mawrth / March 4:

 

 

Mawrth / March 11:

 

 

Mawrth / March 18:

 

 

Mawrth / March 25:          Y Pasg / Easter

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close